Trading som hobby

Trading, det är något som blir allt mer populärt. Men vad är då trading? Enkelt förklarat är det att är en variant av handel av aktier, värdepapper med mera. Sedan finns det olika varianter av trading så sett. Trading är att " aktivt delta i handeln på de finansiella marknaderna i syfte att vinna fördelar gentemot den traditionella mer långsiktiga investeringsverksamheten." Det handlar om att försöka tjäna pengar på kortsiktiga prissvängningar. Det istället för att investera i en långsiktigt stigande marknad.Om du månadsparar i aktier så är du inte en trader. Utan för att vara en trader så ska du aktivt jobba med din investering. Inom trading kan man handla med valutor. Det via Forex Trading. Det går även handla med andra saker. 

Olika trading-stilar

Det finns olika tradingstilar kan man säga. Det är dels daytrading, som innebär att du köper och säljer under samma handelsdag i syfte att tjäna pengar på de dagliga svängningarna på marknaderna. Sedan finns det swingtrading. Då ska man dra nytta av olika cykliska mönster som kursrörelser uppvisar på kort eller medellång sikt. Algotrading finns det mer, som innebär att då använder man sig av algoritmer för att fatta köp- och säljbeslut.

Börja med trading

Om du vill börja med trading så är det bra att lära dig så mycket om det som du kan, det innan du investerar pengar i det. Det finns en mängd bra guider på nätet så väl som det finns böcker inom ämnet att plöja igenom. 

22 Nov 2019