Tips för bullerplank

Driver du ett byggföretag och vill kunna erbjuda dina kunder bra lösningar för bullerplank? Då är denna text för dig. Vi har kollat upp lite vad som gäller, hur det fungerar och vad man ska välja för typ av plank när det handlar om att stänga ute oönskat ljud. 

När gör bullerplanket nytta?

Ett bullerplank är till för att styra undan ljud man inte vill höra in i huset eller in i sin trädgård. Det handla om en fotbollsplan i närheten där många tränar på kvällarna, en motorväg nära huset eller om bostaden ligger nära järnvägen. Alla ljud som kommer från sidan mot bostaden går att dämpa, medan de som kommer ovanifrån är svårare - som intill en flygplats till exempel. 

Val av material

När man bygger bullerplanket är det viktigt att det smälter in i den omgivning man bygger i. Består husen av trä så är det lämpligt att använda trä, eller komposit som liknar trä. Om det är moderna hus av betong och glas kan man istället välja glasväggar för att dämpa ljud. Vår rekommendation är komposit för det kräver extremt lite underhåll och har lång livstid.

Tänk på bygglov

Det kan krävas bygglov för att uppföra ett bullerplank. Boverket säger: Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank. Konstruktioner som staket och grindar av sedvanlig beskaffenhet omfattas inte av bygglovsplikten. (Källa: Boverket) och då ett bullerplank är ett plank och inte ett staket så bör du be kunden ansöka, eller så gör du det åt dem. 

22 Jan 2024